System Kontroli

System Kontroli to kompletne i sprawdzone rozwiązanie do identyfikacji, zarządzania i monitorowania ryzyk oraz kontroli wewnętrznych, jak również ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach istotnych dla organizacji:

  • Sprawdzony proces wdrożenia,
  • Gotowy standard przepływu informacji,
  • Funkcjonalna baza danych kontroli,
  • Zaawansowane raporty,
  • Proces ciągłej poprawy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.systemkontroli.pl

Zespół SBC