Interim Management

Wiemy, że prowadzenie biznesu wymaga w niektórych sytuacjach posiłkowania się zewnętrzną wiedzą, know-how, czy doświadczeniem, dlatego oferujemy rozwiązanie oparte o zarządzanie tymczasowe, gdzie menedżer czasowy wykonując określone zadania, w określonym czasie, przejmuje obowiązki kierownicze u Klienta.

Menedżer czasowy w przeciwieństwie do konsultanta ponosi odpowiedzialność za podjęte działania i rezultaty swojej pracy. Podstawą działania Menedżera czasowego jest praca w zespole Klienta w jego siedzibie i trwa zazwyczaj około 6-12 miesięcy lub zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

Menedżer czasowy już od pierwszego dnia nastawiony jest na rezultaty swojego działania, pomagając Klientowi poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Nie ma tu mowy o taryfie ulgowej lub okresie próbnym.

Już dziś zapraszamy do współpracy.

Zespół SBC