Centrum księgowe

Wprowadzenie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą świadczenia kompleksowych usług księgowych – MojaKsięgowość24.pl.

W kolejnych punktach przedstawiamy Państwu zakres świadczonych przez nasz Zespół usług, ich harmonogram, nasze doświadczenia oraz wynagrodzenie.

Oferowany zakres prac odzwierciedla nasze rozumienie Państwa potrzeb w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakładamy, że bliższe poznanie sytuacji firmy oraz Państwa planów pomoże nam wspólnie skoncentrować uwagę na najbardziej interesujących Państwa zagadnieniach oraz na optymalnym dopasowaniu naszych usług do Państwa indywidualnych potrzeb. W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi do niniejszej oferty, prosimy o kontakt.

Dlaczego SBC i MojaKsięgowość24.pl?

Posiadamy umiejętności i doświadczenia, które pozwolą dobrze wywiązać się z takiego zlecenia. Wynika to z kilku powodów:

 • Do Państwa dyspozycji oddamy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych księgowych, odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie raportów,
 • Dbamy o naszych klientów, rozpoznajemy ich potrzeby i elastycznie dopasowujemy sie do nich
 • Utożsamiamy się z firmą i jej celami,
 • Posiadamy dostęp do nowoczesnej technologii. Udostępniamy usługę Online, pozwalającą na wgląd w księgi rachunkowe za pomocą internetu.

Proponowany zakres i harmonogram prac:

Organizacja systemu księgowego obejmuje usługi związane z rozpoczęciem działalności:

 • Ustanowienie i sparametryzowanie kont,
 • Wprowadzenie danych początkowych do systemu.

Usługi księgowe:

 • dekretowanie dowodów księgowych w ramach przygotowania do wprowadzenia danych do sytemu,
 • księgowanie operacji finansowych,
 • miesięczne uzgadnianie kont,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald oraz rachunku zysków i strat,
 • sporządzenie miesięcznych deklaracji dotyczących podatku dochodowego,
 • sporządzenie miesięcznych deklaracji dotyczących podatku VAT,
 • sporządzenie sprawozdań do GUS.

Usługi dotyczące zamknięcia roku obrotowego obejmują:

 • sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych,
 • przygotowanie rocznych deklaracji w zakresie podatku dochodowego,
 • przygotowanie wymaganych sprawozdań rocznych dla GUS,
 • uzgodnienie sald oraz sporządzenie wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości wydruków.

Dedykowany zespół

Wszyscy pracownicy realizujący usługi księgowe to zespół fachowców, osób kompetentnych, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych. Jest to kadra zdolna do adaptacji w nowych i niejednokrotnie zmiennych warunkach oraz stałego doskonalenia się, a więc nabywania przez nich nowych umiejętności, możliwości, wzorców działania.

SBC gwarantuje obsługę księgową i doradztwo na najwyższym poziomie.

Nasze wynagrodzenia

Z naszego doświadczenia wynika, iż koszty ponoszone na nasze usługi są niższe od kosztów wykonywania tych czynności we własnym zakresie. Dotyczy to przede wszystkim kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz ich szkoleniem. Nasze wynagrodzenie jest bowiem ściśle związane z czasem spędzonym nad zleceniem klienta oraz stażem i doświadczeniem wymaganym do realizacji danego zlecenia.

Podsumowanie

Usługi z zakresu księgowości mogą być świadczone tylko na podstawie pisemnej umowy. Zatem niniejsza oferta może być traktowana wyłącznie jako informacja handlowa opisująca usługi świadczone przez naszą firmę. Zobowiązanie kontraktowe będzie wymagało podpisania odrębnych umów na świadczenie usług w zakresie księgowości, a także dostarczenia informacji, które umożliwią nam weryfikację zgodnie z obowiązującą w naszej firmie polityką.

Zespół SBC