Jak pozyskać inwestora?

Rozwój firmy możemy realizować poprzez pozyskanie inwestora. Jak skutecznie pozyskać inwestora? Na to pytanie można odpowiedzieć poprzez opisanie kilku etapów procesu inwestycyjnego. Na początek należy przeanalizować potencjał firmy, biorąc pod uwagę szanse na pozyskanie kapitału.

Następnie należy określić grupę potencjalnych inwestorów zainteresowanych spółką oraz nakreślić harmonogram całego procesu. W kolejnym etapie należy opracować dla potencjalnych inwestorów niezbędne materiały informacyjne, prezentację spółki oraz określić poziom ich zainteresowania celem stworzenia krótkie listy inwestorów. W dalszym kroku należy zadbać o umowę o zachowanie poufności i dopilnować jej podpisania przez wybranych potencjalnych inwestorów, którym przesyłamy memorandum informacyjne, stanowiące źródło dokładnych informacji na temat spółki.

Po tym etapie prowadzone są negocjacje z potencjalnymi inwestorami w temacie struktury i warunków transakcji zakończone deklaracją współpracy i/lub podpisaniem listu intencyjnego. Akceptowane oferty są podstawą do przeprowadzenia due diligence, w wyniku czego i po podtrzymaniu chęci dokonania inwestycji przez potencjalnego inwestora powstaje projekt umowy inwestycyjnej oraz transakcja jest zawierana.

Zespół SBC