Czym jest Lean enterprise?

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą rozwijać się szybciej i mieć większą produktywność i innowacyjność, aby przetrwać w rosnących wymaganiach konkurencyjnego rynku światowego. Innymi słowy zarabiać więcej pieniędzy szybciej. Wiele można osiągnąć podnosząc nakłady i inwestując w innowacyjność i rozwój. Prawdopodobnie podobny postęp można osiągnąć przykładając należytą uwagę do już istniejących zasobów przedsiębiorstwa. Lean Enterprise to kompleksowe podejście do wszystkich głównych procesów w przedsiębiorstwie, w całym strumieniu przepływu wartości. Za pomocą różnych skojarzonych technik, takich jak narzędzia Lean Manufacturing, Leadership and Teamwork, Six Sigma, i innych, w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji, określonych za pomocą przeprowadzonej diagnostyki przedsiębiorstwa – Lean Enterprise daje radykalne zmiany i przez to wymierne korzyści. Znane, duże sukcesy wdrożenia filozofii Lean Enterprise, takie jak drugie tyle produkcji z tej samej powierzchni, znalezienie 30% wolnego czasu w procesach produkcyjnych, zarządczych czy projektowych lub 50% niewykorzystanej zdolności produkcyjnej w maszynach, w które zainwestowało przedsiębiorstwo, to benefity, w które czasami trudno uwierzyć dopóki samemu się nie podejmie działań Lean. Podstawą sukcesu Lean Enterprise jest wiara kierownictwa przedsiębiorstwa w słuszność i skuteczność obranej drogi Lean Enterprise oraz zobowiązanie do ciągłego polepszania

Zespół SBC