Czy jesteś liderem biznesu?

W różnych sferach życia, również w biznesie najważniejsze jest nasze nastawienie psychiczne. To ono może spowodować, że pewnych przeszkód nie zdołamy pokonać, nawet, jeśli one nie są duże, czy skomplikowane. Stan umysłu może jednak znacznie ograniczyć kreatywne podejście do danej sprawy, czy problemu. W biznesie, podobnie jak w sporcie, żeby osiągać sukcesy trzeba dać z siebie bardzo dużo, włożyć ciężką pracę okupioną wieloma wyrzeczeniami, również tymi ze sfery osobistej.

Ale nawet i to nie gwarantuje, że menedżer osiągnie spektakularny sukces, jeśli nie będzie posiadał pewnych predyspozycji, czy wrodzonych cech (n.p. zdolności kreatywnego, strategicznego myślenia, asertywności). Bardzo ważna jest umiejętność radzenia sobie z ciążącą na liderze biznesu presją. Można nauczyć się zachowania „zimnej krwi” w sytuacji stresowej, działania pod presją, zmuszając się do pokonywania drobnych przeszkód i korzystając z odpowiednich szkoleń. Ważne jest, by w sytuacji pozornie bez wyjścia widzieć swój cel i konsekwentnie dążyć do niego.

Za każdy krok, który jest kolejnym schodem przybliżającym nas do osiągnięcia sukcesu dobry menedżer powinien siebie nagradzać, świętować nawet mały sukces. Świętowanie jest również czasem na zastanowienie się nad dalszą drogą do osiągnięcia celu głównego. Nie należy jednak koncentrować się zbyt długo na sukcesach „mniejszych”. Bardzo łatwo można zostać wypartym przez rywali, których oddech każdy wybitny menedżer zapewne czuje cały czas na swoich plecach. Ważne by nie spocząć wtedy na laurach. W każdą sferę życia, również w biznes, wpisane są porażki. Musimy mieć wtedy na uwadze cel główny i brnąć do niego, czasem można upaść, ale trzeba zebrać siły, podnieść się i iść dalej.

Dobrym sposobem jest wtedy chwilowa ucieczka w swoje pasje, hobby. Menedżer musi zresetować się, by ze zdwojoną siłą powrócić do walki o cel główny. Są menedżerowie, na których drobne niepowodzenia, stres, adrenalina działają jak narkotyk, bez którego nie potrafią funkcjonować. Cennym doświadczeniem dla osób znajdujących się w czołówce ludzi biznesu jest możliwość pracowania z ludźmi, którzy wzajemnie się mobilizują do ciężkiej pracy, do przekraczania dotychczasowych osiągnięć. Działania godnego konkurenta znakomicie zmotywują do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Szkolenia w tym zakresie to obowiązek każdego lidera biznesu. Wybitny menedżer pragnie rywalizacji, wygrywania, pragnie smaku sukcesu i pozostania na piedestale jak najdłużej. Dlatego wytężona praca musi być połączona z ciągłym dążeniem do samodoskonalenia się i zrównoważona z harmonijnym życiem osobistym. Ważne by nie napawać się sukcesem zbyt długo, tylko wykorzystać go do analogii będącej podłożem dla sukcesu głównego. Chodzi przecież o to, by nie zostać wypartym z czołówki, ale pozostać na pierwszym miejscu jak najdłużej – być niedoścignionym dla innych i utrzymać pozycję lidera. Zarządzanie sobą, swoim napięciem psychicznym to cel długoterminowy podobnie jak cel główny w biznesie. Po drodze są jednak cele krótkoterminowe, uwieńczone mniejszymi sukcesami, za które lider biznesu także powinien dawać sobie wyraz własnego uznania. Nieustanne doskonalenie się, kreowanie siebie wciąż od nowa to obowiązek każdego wybitnego menedżera.

Zespół SBC